First-Line Juristen

disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website: www.first-line-juristen.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is.

De informatie op deze website geeft slechts algemene informatie. Aan deze informatie kan geen enkel recht worden ontleend.

First-Line Juristen BV is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen ontstaan als gevolg van enige onjuistheid of onzorgvuldigheid van de informatie op deze website of voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. 

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan First-Line Juristen BV of haar toeleveranciers, waaronder - doch niet uitsluitend - grafisch materiaal en logo's.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van First-Line Juristen BV. 

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover First-Line Juristen BV geen controle heeft. First-Line Juristen BV is niet aansprakelijk en draagt dus geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers 

Laatste nieuws

- ‘Gewoon’ een transitievergoeding bij verwijtbaar handelen werknemer

Een werknemer handelt diverse keren in strijd met de veil...

- Aansprakelijkheid voor gevolgschade uitsluiten in algemene voorwaarden?

Maak je een fout, dan kun je aansprakelijk worden gesteld...


Contactgegevens

Bezoekadres:
Haarweg 3
7651 KE Tubbergen
T 0546-629925
F 0546-629901
E info@first-line-juristen.nl

Meer informatie op onze Contactpagina.