First-Line Juristen

Help! Mijn afnemer is failliet!

Het aantal faillissementen, met name in de bouw, is de afgelopen maanden fors gestegen. De kans is groot dat ook u te maken krijgt met het faillissement van een van uw afnemers. Maar wat betekent het faillissement van een klant eigenlijk voor u als ondernemer?

Wanneer een bedrijf failliet wordt verklaard, wordt door de rechtbank een curator benoemd. De curator heeft tot taak er voor te zorgen dat de schuldeisers een zo groot mogelijk deel van hun vordering voldaan krijgen. Daarvoor is natuurlijk wel vereist dat er voldoende vermogen bij uw failliete klant aanwezig is, wat niet altijd het geval is. De wet kent voor schuldeisers wel een bepaalde volgorde. Zo heeft de bank vaak een zekerheidsrecht, bijvoorbeeld hypotheek, en komen ook de fiscus en het UWV snel aan bod, terwijl u als ondernemer een zogenaamde concurrente vordering heeft en vaak maar moet zien wat er over blijft. Hoewel u dus als ‘lage’ schuldeiser een slechte uitgangspositie heeft, kan het lonen niet stil te blijven zitten.

Wanneer u uw producten heeft geleverd onder het voorbehoud van eigendom, dient de curator u de mogelijkheid te bieden uw goederen op te komen halen. Let er wel op dat u zich het eigendom op een correcte wijze voorbehoudt, dus vermeld het op uw factuur of in uw algemene voorwaarden. Mocht u geen eigendomsvoorbehoud hebben bedongen, dan heeft u nog de mogelijkheid om het recht van reclame in te roepen. Kort gezegd houdt dit in dat u de koop afgelast, waardoor u het door u geleverde product terug kunt vorderen. U moet dit recht op tijd inroepen, namelijk binnen zes weken nadat u uw factuur hebt verzonden of zestig dagen nadat u uw product hebt geleverd, indien u later factureert.

Zijn uw producten reeds door uw klant verwerkt of doorverkocht, dan heeft u niets aan een eigendomsvoorbehoud of een recht van reclame. U rest dan niets anders dan uw vordering bij de curator ter verificatie in te dienen. Dit houdt in dat de curator bekijkt of uw vordering juist is, en, indien er een uitkering volgt, u een mogelijk deel zal toekennen.

Aan de hand van de administratie van uw failliete afnemer zal de curator u aanschrijven met de vraag hoe hoog het bedrag is dat u nog tegoed heeft en of u dit bedrag kunt onderbouwen met facturen. Uw ingediende vordering wordt vervolgens vergeleken met de financiële administratie van uw afnemer. Indien deze met elkaar overeenstemmen, wordt uw bedrag door de curator erkend.

Wordt u niet aangeschreven door de curator, dan is er geen man overboord. Aanmaningen komen via de ingestelde postblokkade vanzelf bij de curator terecht, zodat deze alsnog bij hem onder de aandacht komen. Toch is het verstandig om, indien u van uw klant niets verneemt en uw factuur onbetaald blijft, het insolventieregister te raadplegen. Hier kunt u eenvoudig zien of uw afnemer failliet is verklaard en zo ja, wie de curator is en wat zijn contactgegevens zijn.

Pas als alle schulden en alle opbrengsten van uw failliete afnemer bekend zijn, en er voldoende opbrengsten zijn, kan de curator beginnen met het verdelen van deze eventuele opbrengsten onder alle schuldeisers. Zeer waarschijnlijk betekent dit door uw lage rang wel dat u niets of slechts een klein deel van uw factuur betaald zult krijgen.

Als laatste wil ik u erop attent maken dat u de reeds door u afgedragen BTW eenvoudig bij de fiscus kunt terugvragen, wanneer aannemelijk is dat uw klant niet of slechts gedeeltelijk kan betalen. U kunt hiervoor aan de curator verzoeken een verklaring af te geven dat uw vordering niet voldaan zal worden. Let er wel op dat u uw verzoek tijdig aan de fiscus doet, om hier niet ook achter het net te vissen.

Bron: RechtennieuwsTerug naar nieuwsoverzicht