First-Line Juristen

Kifid opent klachtenloket voor het MKB

Mkb-ondernemers met klachten over financieringen kunnen sinds 1 juli jl. terecht bij het Kifid. Zij konden zich tot die datum alleen via de rechter verzetten tegen maatregelen van de bank, zoals het eenzijdig verhogen van rente en het opzeggen of opeisen van een krediet. Maar procederen is te kostbaar en te tijdrovend voor hen. Dergelijke klachten kunnen zij nu goedkoper voorleggen aan het Kifid. Een klachtbehandeling kost daar € 250. In hoger beroep is het tarief € 500. Het Kifid kan in een bindende uitspraak tot maximaal € 250.000 aan geleden schade toewijzen aan de ondernemer. Wordt een hoger bedrag toegewezen, dan is de uitspraak niet-bindend.Terug naar nieuwsoverzicht