First-Line Juristen

Selectieve betaling leidt tot aansprakelijkheid bestuurder

Een bv drijft een priv├ękliniek. Zij is daarvoor bankleningen aangegaan. Als de bv haar betalingsverplichtingen niet meer nakomt, volgt een waarschuwing van de bank. Wanneer de betalingen uitblijven zegt de bank het krediet op. Kort daarna gaat de kliniek failliet. De bank daagt de bv en de bestuurder voor de rechter, omdat de bestuurder wel geld heeft overgemaakt naar een gelieerde bv. De bestuurder bepaalt in beginsel zelf welke schuldeiser hij het eerst betaalt. Daarbij is niet relevant of de schuldeiser een gelieerde bv is of niet. Dat wordt volgens Rechtbank Noord-Holland anders, zodra de bestuurder weet of kan weten dat er een faillissement aankomt.

In het zicht van een faillissement moet de bestuurder rekening houden met de rangorde van schuldeisers. De rechtbank vindt dat die situatie is ontstaan vanaf het moment van de opzegging van het krediet. De bestuurder heeft daarna echter geld overgemaakt naar een andere bv, zonder met die rangorde rekening te houden. Daarmee handelt hij onrechtmatig en is hij aansprakelijk voor de gelden schade van de bank.Terug naar nieuwsoverzicht