First-Line Juristen

Indirect bestuurder aansprakelijk voor onbetaalde factuur


Een bv heeft in het verleden financiële diensten verricht voor een architecten-bv die sinds november 2010 failliet is. De bv stuurt een factuur op naam van deze architecten-bv aan haar holding-bv. Die betaalt een deel van de factuur, maar het restbedrag blijft onbetaald. De holding-bv wordt op 1 januari 2015 ontbonden wegens ‘een gebrek aan bekende baten’. In september 2016 wordt de dga van de holding-bv aangesproken voor het restbedrag, omdat de holding-bv toch baten blijkt te hebben, waaronder een vordering op de dga. Daarom had eerst moeten worden vereffend, voordat tot ontbinding van de holding-bv werd overgegaan, oordeelt Hof Den Haag. Hierdoor is er ten onrechte geen uitkering geweest aan de schuldeisers.

De dga heeft met de gang van zaken een onrechtmatige daad begaan en moet alsnog het restbedrag betalen, verhoogd met de wettelijke rente en de buitengerechtelijke kosten.

Turboliquidatie
Het ging in deze zaak om een zogenoemde turboliquidatie. Dit is een snelle manier om een rechtspersoon te ontbinden. Nadat de algemene vergadering van aandeelhouders hiertoe heeft besloten, houdt de rechtspersoon in beginsel direct op te bestaan. Een belangrijke voorwaarde voor een turboliquidatie is dat er op het moment van het besluit tot ontbinding geen baten aanwezig zijn in de rechtspersoon. In tegenstelling tot de gang van zaken bij een normale ontbindingsprocedure is het dan niet nodig om een vereffenaar te benoemen. Blijkt echter later dat er ten tijde van het ontbindingsbesluit toch baten waren, dan worden de bestuurders geacht dermate verwijtbaar onzorgvuldig te hebben gehandeld, dat zij hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schulden van de rechtspersoon.

Normale ontbindingsprocedure
Zijn er wel baten in de rechtspersoon? In dat geval moet het vermogen van de rechtspersoon worden vereffend. Er moet dan een plan van verdeling van het vermogen worden gemaakt en de vereffenaar moet de rekening en verantwoording daarvan deponeren en publiceren in een landelijk dagblad. Daarna geldt een wachttijd van twee maanden, waarin belanghebbenden zich tegen de ontbinding kunnen verzetten. Kortom, de normale ontbindingsprocedure duurt langer en is duurder door de kosten die hieraan zijn verbonden. Gezien de risico’s die soms kleven aan een turboliquidatie, is het misschien wel een overweging waard om deze procedure toch te volgen.Terug naar nieuwsoverzicht