First-Line Juristen

Wet modernisering Faillissementsprocedure treedt op 1 januari 2019 in werking

Faillissementen worden vanaf 1 januari 2019 efficiënter en transparanter afgewikkeld, zodat er hogere opbrengsten zijn voor schuldeisers en minder kosten. Het besluit tot inwerkingtreding is in het Staatsblad geplaatst. Eén bepaling treedt nog niet per 1 januari 2019 in werking. Die bepaling betreft de verplichting om ‘terstond na een uitspraak tot faillietverklaring’ bepaalde gegevens in het insolventieregister te plaatsen. Deze verplichting wordt ingevoerd op een later te bepalen tijdstip. Dit hangt samen met de tijd die de rechtspraak nodig heeft om de systemen en werkprocessen op deze wijziging aan te passen. De Wet modernisering van de faillissementsprocedure maakt onderdeel uit van het programma Herijking Faillissementsrecht.

De Wet modernisering van de faillissementsprocedure is eind juni 2018 aangenomen door de Eerste Kamer. De doelen moeten worden bereikt door:
* Meer digitaal te werken;
* de curator meer mogelijkheden te geven om de faillissementsboedel efficiënt te beheren en te vereffenen;
* de rechter en de curator meer mogelijkheden te geven om de bestaande voorzieningen van de Faillissementswet flexibeler in te zetten;
* verdere specialisatie van de rol van de insolventierechter.Terug naar nieuwsoverzicht