First-Line Juristen

Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd

Betalingstermijnen wettelijk vastgelegd

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en tussen bedrijven en overheden worden wettelijk vastgelegd. Nu wordt alleen gesteld dat de betalingstermijn 'niet onredelijk' mag zijn.
Deze wijziging zou aanvankelijk per 1 januari 2013 worden doorgevoerd, maar dit is uitgesteld tot 16 maart.
Betalingstermijn bedrijven onderling

Binnen 30 dagen

Als u niets afspreekt of contractueel regelt, dan moet binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald.

Maximaal 60 dagen
U mag in de overeenkomst een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen afspreken.

Langer dan 60 dagen
Alleen als kan worden aangetoond dat het voor geen van beide partijen (leverancier en afnemer) nadelig is, mag er een betalingstermijn van langer dan 60 dagen worden afgesproken.

Betalingstermijn bedrijven en overheden

Binnen 30 dagen

Bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden geldt dat binnen 30 dagen na de factuurdatum moet worden betaald. Van die termijn kan eigenlijk vrijwel niet afgeweken wordenTerug naar nieuwsoverzicht