First-Line Juristen

Schadevergoeding na doorzoeken privé-mail van werknemer

De werknemer in de onderhavige zaak is in de periode van 1 juli 2007 tot en met 17 maart 2014 werkzaam geweest als export director bij een groothandel in horloges.

In de arbeidsovereenkomst is een verbod op nevenwerkzaamheden en een geheimhoudingsbeding opgenomen. Bij het verbod op nevenwerkzaamheden is onder meer bepaald dat het werknemer niet is toegestaan om naast de dienstbetrekking bij de werkgever nevenwerkzaamheden te verrichten die - onder andere - concurrerend zijn voor de werkgever.

Op 12 maart 2014 heeft werknemer tijdens een gesprek met werkgever aangegeven voornemens te zijn om bij een concurrerend bedrijf – een horlogefabrikant - te gaan werken. Na dit gesprek heeft werkgever aan werknemer verzocht om de laptop van de zaak op het bedrijf achter te laten in verband met een software-update. Werknemer heeft aan dit verzoek gehoor gegeven. Ook zijn telefoon liet hij achter. Twee dagen later, op 14 maart 2014, heeft werkgever werknemer op staande voet ontslagen.

Werknemer werd verweten dat hij intensieve contacten heeft onderhouden met de horlogefabrikant. Zo zou hij een verkooporganisatie voor dat bedrijf hebben voorbereid. Daarnaast zou werknemer vertrouwelijke bedrijfsgegevens aan de fabrikant hebben verstrekt en het deze hebben geïntroduceerd bij zakelijke relaties van werkgever. Ten slotte zou werknemer een Business Plan voor de horlogefabrikant hebben gemaakt en hebben bemiddeld bij de indiensttreding van werknemers van werkgever bij de horlogefabrikant.

Op 17 maart 2014 heeft werkgever nogmaals werknemer op staande voet ontslagen, omdat hij aan een concurrent van werkgever de naam zou hebben doorgegeven van de fabriek waar zij haar horloges laat maken. Werkgever heeft bij de politie aangifte gedaan van bedrijfsspionage.

Werknemer is van mening dat zijn privacyrechten door werkgever ernstig zijn geschonden. Werkgever zou immers na de afgifte van de laptop zonder toestemming van werknemer zijn privé-mailaccounts hebben doorgezocht. Ook zou werkgever zonder toestemming van werknemer de chatberichten op de afgegeven telefoon hebben bekeken.

Vordering en verweer
Werknemer vordert dat werkgever wordt veroordeeld tot betaling van € 33.000,- aan schadevergoeding wegens het schenden van zijn privacy.

Oordeel kantonrechter
De kantonrechter oordeelt dat de privacy van werknemer is geschonden. Daartoe overweegt de rechter dat onder meer van belang is dat werkgever zichzelf op het netwerk van het werk toegang heeft verschaft tot privé-mailaccounts van werknemer. Dat de inloggegevens van werknemer op de laptop bewaard waren gebleven en de accounts dus niet zijn gehackt doet daaraan niet af. Ook het inzien en gebruiken van WhatsApp-berichten van werknemer op de door werknemer gebruikte telefoon worden als een ontoelaatbare inbreuk op diens privacy beschouwd, omdat hij de telefoon immers ook privé had gebruikt. Daarnaast is volgens de kantonrechter van belang dat werkgever de laptop onder valse voorwendselen heeft ingenomen.

Verder is van belang dat werkgever een aantal e-mailberichten uit de privé-accounts van werknemer heeft gebruikt in een ontslagprocedure tegen een andere werknemer. Dit levert volgens de rechter een extra inbreuk op de privacy van werknemer op, nu deze gegevens niet zien op de verhouding van werkgever en werknemer. De kantonrechter oordeelt dan ook dat sprake is van een ernstige inbreuk op de privacy van werknemer, werkgever zich niet als een goed werkgever heeft gedragen en ook nog onrechtmatig jegens werknemer heeft gehandeld.

De kantonrechter oordeelt overigens ook dat werknemer het verbod op nevenwerkzaamheden heeft overtreden, doordat is komen vast te staan dat hij samen met een collega aan een relatie van werkgever de gehele collectie van de concurrent heeft verkocht. Voorts acht de kantonrechter bewezen dat werknemer het geheimhoudingsbeding heeft geschonden door aan een concurrent de naam te noemen van de fabriek waar de horloges van werkgever worden gemaakt.

De kantonrechter kent aan werknemer een bedrag van € 7.500,- toe als schadevergoeding voor de inbreuken op zijn privacy en beveelt werknemer om geheimhouding te betrachten over hetgeen werkgever aangaat, op straffe van een dwangsom van € 10.000,- per overtreding met een maximum van € 500.000,-.

ECLI:NL:RBAMS:2014:2751Terug naar nieuwsoverzicht