First-Line Juristen

Nieuwe wet beperkt hoogte incassokosten

Per 1 juli 2012 is er een nieuwe wet van kracht die de incassopraktijken flink aan banden zal leggen.

Het was al langer bekend dat er een wet zou komen die de vage incassopraktijken van sommige bedrijven aan banden zou leggen. Nu is duidelijk dat de nieuwe regeling ingaat op 1 juli 2012. Deze wet regelt de hoogte van incassokosten bij bedragen tot 25.000 euro.

Competentiegrens
Deze grens van 25.000 euro is gelijk aan de nieuwe competentiegrens van de kantonrechter. Deze grens bepaalt dat in geval van geldvorderingen, de kantonrechter bevoegd is daarvan kennis te nemen zo lang de hoogte niet meer dan 25.000 euro beloopt. Concreet betekent dit dat je bij geldvorderingen tot 25.000 euro geen verplichte advocaat nodig hebt.

Incassopraktijk inzichtelijker
Door deze nieuwe regeling worden incassokosten inzichtelijker. Daardoor kun je makkelijker controleren of je niet te veel betaalt. De regeling omvat de volgende bepalingen:


•Er komt een minimum- en maximumtarief voor incassokosten;
•De incassokosten worden berekend als percentage van de hoofdsom;
•Dit percentage daalt trapsgewijs naarmate de vordering stijgt;
•Betreft de aanmaning meer dan één vordering, dan worden de hoofdsommen van deze vorderingen m.b.t. de incassokosten opgeteld;
•Het maximumtarief geldt alleen voor vorderingen uit overeenkomst;
•Van de regeling kan niet ten nadele van consumenten worden afgeweken.

Minimum- en maximumtarieven
De vergoeding voor incassokosten wordt berekend als percentage van het verschuldigde bedrag, waarbij het percentage trapsgewijs lager wordt naarmate de vordering hoger wordt. Dat ziet er zo uit:

•hoofdsom < 2.500 euro: max. 15% incassokosten, min. 40 euro;
•hoofdsom 2.500 – 5.000: max. 10% incassokosten, min. 40 euro;
•hoofdsom 5.000 – 10.000: max. 5% incassokosten, min. 40 euro;
•hoofdsom 10.000 - 25.000: max. 1% incassokosten, min. 40 euro.
Alleen vordering uit overeenkomst

Het maximumtarief geldt alleen voor vorderingen uit overeenkomst tot betaling van een geldsom. Voor de beperking tot vorderingen uit overeenkomst is gekozen, omdat de omvang van de te innen vordering (de hoofdsom) dan eenvoudig is vast stellen. Vorderingen op grond van onrechtmatige daad, zoals een schadevergoeding voor letsel, vallen er dus niet onder.

Let op!
Incassokosten mogen in rekening worden gebracht zolang het gaat om kosten die een schuldeiser of incassoburo redelijkerwijs moet maken om een geldvordering buitengerechtelijk te innen, nadat de schuldenaar in verzuim is geraakt. Buitengerechtelijk betekent dat er nog geen rechter aan te pas is gekomen. Veel incassobureaus houden hier geen rekening mee en brengen daardoor onterechte kosten in rekening.Terug naar nieuwsoverzicht