First-Line Juristen

Geen boete bij niet overgegaan franchisecontract

Een franchisegever sluit in 2006 een franchisecontract met een franchisenemer. Daarin staat dat de franchisegever bevoegd is om de rechten uit dit contract aan een derde over te dragen. In 2010 brengt hij het franchisecontract in een BV in, zonder de franchisenemer daarvan op de hoogte te stellen. Als de BV in 2013 een boete vordert van de franchisenemer wegens overtreding van het franchisecontract, komt zij voor een onaangename verrassing te staan. De rechtsverhouding uit het franchisecontract blijkt niet te zijn overgegaan op de BV. Uit de bevoegdheid tot overdracht mag niet worden geconcludeerd dat de franchisenemer daaraan bij voorbaat al medewerking heeft verleend, aldus de rechter. De BV kan geen boetes vorderen.

Tip
Contracten gaan niet zonder meer over bij een overdracht van een onderneming. Daarvoor is medewerking nodig van de andere contractpartij. Die medewerking kan niet maar zo worden aangenomen, zo blijkt uit deze uitspraak. Zorg dus dat de inhoud van het contract zo helder is dat deze niet vatbaar is voor andere uitleg dan bedoeld.Terug naar nieuwsoverzicht