First-Line Juristen

Ook tussentijdse beëindiging bij faillissement voor huur roerende zaken?

De wet bepaalt dat verplichtingen uit overeenkomsten doorlopen ondanks een faillissement. Een uitzondering hierop geldt echter voor huurovereenkomsten (artikel 39 Faillissementswet). De curator of verhuurder kan die tussentijds beëindigen vanaf de datum van faillietverklaring van de huurder en de huur tot boedelschuld maken. Tot nu toe werd gedacht dat dit alleen kan bij de huur van onroerende zaken. De Hoge Raad heeft echter onlangs beslist dat tussentijdse huurbeëindiging bij faillissement ook mogelijk is bij de huur van roerende zaken. Ook verhuurders van roerende zaken kunnen nu een boedelvordering indienen bij de curator en zo direct aanspraak maken op de boedel.Terug naar nieuwsoverzicht