First-Line Juristen

Faxbericht met ‘ok’-bevestiging is gelijk te stellen aan aangetekende brief

Faxbericht met ‘ok’-bevestiging is gelijk te stellen aan aangetekende brief
21-11-2012

X bericht Y per fax dat hij zijn abonnement opzegt. Het verzendbericht vermeldt dat één pagina is verstuurd en dat het resultaat ‘ok’ is. Y stelt met een beroep op zijn algemene voorwaarden, waarin staat dat de overeenkomst per aangetekende brief beëindigd moet worden, dat een faxbericht niet gelijk is te stellen aan een aangetekende brief.

De kantonrechter oordeelt dat in casu een fax gelijkgesteld mag worden met een aangetekende brief. De waarde van de aangetekende brief is dat de verzender een bewijs van verzending krijgt. Het versturen van een fax is niet wezenlijk anders dan het versturen van een aangetekende brief, omdat het faxapparaat ook voor een bewijs van verzending zorgt. Volgens de kantonrechter is de jurisprudentie inzake aangetekende brieven ook van toepassing op faxberichten. Een met ‘ok’ bevestigde verzending van een fax aan het juiste faxnummer wordt geacht binnen het bereik van de geadresseerde te zijn gebracht. Niet gebleken is dat het door X gebruikte faxnummer onjuist is. Voor zover Y stelt dat de fax in het ongerede is geraakt of niet goed is verwerkt, komt dit voor zijn risico.

Rechtbank Utrecht sector kanton, 23 mei 2012, LJN BW6850Terug naar nieuwsoverzicht