First-Line Juristen

Geen dringend eigen gebruik bij opzegging huur bedrijfspand


Een verhuurder stelt het door hem verhuurde bedrijfspand nodig te hebben voor eigen gebruik en zegt daarom de huur op. Hij beperkte zich echter tot de enkele mededeling dat hij een advieskantoor wil beginnen. Hij licht niet toe over welke activiteiten het gaat, welke stappen hij in dit verband heeft ondernomen, wat op dat moment zijn bron van inkomsten en maatschappelijke positie zijn en waarom hij na 25 jaar ineens het verhuurde zelf wil gaan gebruiken. De rechtbank wijst daarom zijn vordering tot dringend eigen gebruik af.
Er is in deze zaak nog een reden waarom de huurovereenkomst niet kan worden beƫindigd. De huurder heeft - vooruitlopend op een indeplaatsstellingsprocedure - de nieuwe huurder al gelegenheid geboden om gebruik te maken van het pand (ervan uitgaande dat er geen inhoudelijke gronden zijn om deze indeplaatsstelling te wijzen).Terug naar nieuwsoverzicht