First-Line Juristen

Transitievergoeding kleine werkgevers valt niet mee

Kleine werkgevers (gemiddeld minder dan 25 werknemers) die in een slechte financiële situatie verkeren, mogen een fors lagere transitievergoeding betalen. Dit maakt de Wet werk en zekerheid mogelijk. De cumulatieve eisen hiervoor staan in artikel 24 van de onlangs bekend gemaakte Ontslagregeling. Het is niet zo dat werkgevers hier gemakkelijk voor in aanmerking komen. Op grond van artikel 8 van de Regeling UWV Ontslagprocedure kan het UWV WERKbedrijf worden verzocht om te bevestigen dat financiële situatie van de werkgever zodanig slecht is, dat de diensttijd vóór 1 mei 2013 buiten beschouwing mag worden gelaten voor de berekening van de transitievergoeding.
Ondernemers die het ontslag van hun werknemers hebben uitgesteld om van deze regeling te kunnen profiteren, moeten kunnen aantonen dat:

het nettoresultaat over de 3 voorafgaande boekjaren (voordat de arbeidsovereenkomst eindigt) kleiner is dan nul. Als de onderneming korter bestaat, vormt dit het referentiekader;
er sprake is van een negatief eigen vermogen;
de current ratio lager is dan 1.Terug naar nieuwsoverzicht