First-Line Juristen

Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd aangenomen


De AOW-leeftijd gaat met ingang van 1 januari 2016 verder omhoog. Dit regelt de Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd, die op 2 juni jl. is aangenomen. In 2016 gaat de AOW-leeftijd voor ouderen die na 29 september 1950 maar voor 1 juli 1951 zijn geboren, met 1 maand omhoog. Voor personen met inkomens tot 300% van het wettelijk minimum is voorzien in een overbruggingsregeling. De AOW-leeftijd van 67 jaar wordt niet op 1 januari 2023 ingevoerd, maar al eerder: op 1 januari 2021. Daarna wordt jaarlijks beoordeeld wat ? gelet op de levensverwachtingen ? de AOW-leeftijd zal worden. Deze AOW-leeftijd zal door de overheid telkens 5 jaar voor de invoeringsdatum bekendgemaakt worden.

Commentaar
Het is nu duidelijk dat mensen tot 5 jaar voor het moment dat zij AOW-uitkering kunnen krijgen, niet meer zullen weten op welk moment hun AOW-uitkering zal ingaan. Zij zullen daardoor tientallen jaren premie betalen zonder te weten op welk moment zij gebruik kunnen maken van hun aanspraak op de AOW-uitkering. Het is van belang om ? gelet op de vanaf 1 januari 2016 gewijzigde verplichtingen van werkgevers voor doorwerkende AOW'ers ? in elk individueel geval na te gaan of de oudere werknemer op de datum van indiensttreding de AOW-leeftijd al dan niet heeft bereikt. De per 1 januari 2016 gewijzigde verplichtingen volgen uit het wetsvoorstel Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd*).*)Wetsvoorstel 34073Terug naar nieuwsoverzicht