First-Line Juristen

Naam curator al bekend vóór faillietverklaring

Als een onderneming failliet dreigt te gaan, kan de ondernemer al vóór de faillietverklaring aan de rechter vragen wie hij zal benoemen tot curator voor het faillissement. De ondernemer bereidt het faillissement dan samen met de toekomstige curator voor. Dit vergroot zowel de kans op verkoop van eventuele gezonde onderdelen tegen een zo hoog mogelijke prijs als de kans op behoud van werkgelegenheid. Rechters passen deze handelwijze in de praktijk al veel toe zonder dat hiervoor een wettelijk kader bestaat. Dat kader komt er met het onlangs ingediende wetsvoorstel ‘Wet continuïteit onderneming I’. Daarin staan ook regels om misbruik van de voorbereidingsfase te voorkomen.


Een failliet verklaarde onderneming kan te maken krijgen met leveranciers die niet meer willen leveren, klanten die wegblijven en werknemers die zo snel mogelijk op zoek gaan naar een andere baan. Zo kan het bedrijf in korte tijd stil komen te liggen en daalt de waarde van de onderneming, waardoor de kans op een doorstart kleiner wordt. De stille voorbereidingsfase tot aan de faillietverklaring moet dit effect ondervangen. Om te voorkomen dat van die periode misbruik wordt gemaakt, is geregeld dat de curator bestuurders gemakkelijker aansprakelijk kan stellen. Ook kan de curator eventueel aan de rechter vragen om een bestuursverbod op te leggen.Terug naar nieuwsoverzicht