First-Line Juristen

Nieuwe Regeling aanwijzing DGA

Per 1 januari 2016 treedt een nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder in werking. De nieuwe regeling noemt de voorwaarden waaronder een statutair bestuurder van een vennootschap als directeur-grootaandeelhouder (DGA) kan worden aangemerkt. Als iemand een arbeidsovereenkomst heeft met een vennootschap, staat hij formeel onder gezag van de aandeelhouders en is dan verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De Hoge Raad heeft in 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BY9295) geoordeeld dat daarbij niet meer van belang is dat die persoon als aandeelhouder zijn ontslag kan tegenhouden. Dat is alleen anders als hij door de Regeling aanwijzing DGA als DGA kan worden aangemerkt. Dan is hij niet verzekeringsplichtig.

Commentaar
Wet Flex BV

In de nieuwe Regeling wordt rekening gehouden met jurisprudentie en ook met de Wet Flex BV. Op grond van de Wet Flex BV kan de positie van een bestuurder zo worden geregeld dat deze wel of niet als DGA wordt aangemerkt. Statuten kunnen bepalen dat bestuurders niet worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders, maar door een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding of een ander orgaan binnen de vennootschap. Zo kan geregeld worden dat bestuurders van een werk-BV slechts kunnen worden benoemd door een bepaalde aandeelhouder, bijvoorbeeld hun holding. Zij kunnen dan niet tegen hun wil worden ontslagen en zijn niet verzekerd.Rechtspersoon is bestuurder

Als de bestuurder van een vennootschap een rechtspersoon is, wordt als bestuurder tevens aangemerkt de natuurlijke persoon die namens de rechtspersoon de werkzaamheden als bestuurder feitelijk verricht. In een situatie van een holding en een werk-BV is het niet nodig dat de aandeelhouder van de holding ook bestuurder is van de werk-BV.Voorbeeld

Holding-BV Y is enig aandeelhouder en statutair bestuurder van werk-BV X. A is 100% aandeelhouder en statutair bestuurder in holding-BV Y. Namens holding-BV Y verricht A de werkzaamheden als bestuurder van werk-BV X. A wordt aangemerkt als DGA, omdat hij via holding-BV Y zeggenschap heeft over zijn ontslag in werk-BV X.Partner DGA

De Regeling heeft geen betrekking op de niet-statutair bestuurder van de vennootschap of op familieleden van een statutair bestuurder, of op de aandeelhouder die geen bestuurder is. Bij hen wordt volgens ‘bestaand algemeen beleid’ vastgesteld of er een gezagsrelatie is. Het bestaand algemeen beleid ten aanzien van een partner van een DGA is dat hij/zij niet verzekerd is vanwege het ontbreken van een gezagsverhouding omdat de familieverhouding overheerst. Dat is alleen anders als de arbeidsrelatie van de partner vergelijkbaar is met die van de andere werknemers. Dit blijft toch wat onduidelijk omdat de Hoge Raad geen rekening houdt met persoonlijke relaties bij de beoordeling van een arbeidsrelatie. Hier moet kennelijk de rechtspraak nog uitsluitsel over geven.Terug naar nieuwsoverzicht