First-Line Juristen

Instemmen met beëindiging dienstverband door zieke werknemer is benadelingshandeling

Een zieke werknemer die in zijn eerste twee ziektejaren zonder deugdelijke reden instemt met de beëindiging van zijn dienstverband, geeft daarmee het recht op loondoorbetaling bij ziekte op. Hierdoor zal hem of haar een uitkering Ziektewet worden geweigerd wegens het plegen van een benadelingshandeling. De Centrale Raad van Beroep heeft dit in een recente uitspraak nog eens herhaald. Werkgevers ? en vooral zieke werknemers ? moeten zich bewust zijn van deze gevolgen wanneer zij het dienstverband met wederzijds goedvinden willen beëindigen tijdens de eerste twee ziektejaren. Dit kan alleen anders uitpakken voor de werknemer, indien deze handelwijze hem niet verweten kan worden.
De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep lijkt ruimte te laten voor een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden, indien er uitsluitend sprake is van situatieve (arbeids)ongeschiktheid door een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer. Die situatie moet dan wel vaststaan op grond van een advies door een bedrijfsarts.Tip

Het blijft oppassen wanneer de beëindiging van een dienstverband met een zieke werknemer met wederzijds goedvinden aan de orde is te beëindigen gedurende de eerste twee ziektejaren. Zowel voor de werkgever (hogere premie Werkhervattingskas en/of loonsanctie/verhaal van uitkeringen Ziektewet) als voor de werknemer (weigering uitkering Ziektewet) kunnen de financiële gevolgen fors zijn. Het is verstandig om in zo’n dreigende situatie een deskundige specialist te raadplegen.Terug naar nieuwsoverzicht