First-Line Juristen

Schadevergoedingsplicht bij uittreding coöperatie voldoende kenbaar

Enkele leden van een melkveecoöperatie zeggen hun lidmaatschap op en weigeren de daarvoor verschuldigde schadevergoeding te betalen. Zij vinden de omvang van de vergoeding onvoldoende bepaalbaar en kenbaar. Volgens de statuten moet een deskundige de omvang van de vergoeding berekenen op basis van grondslagen in het huishoudelijk reglement. De vergoeding is echter maximaal 4% van het melkgeld dat het betreffende lid gemiddeld ontving in de afgelopen 5 jaar. Hoewel de grondslagen ten tijde van de opzegging nog niet in het huishoudelijk reglement waren opgenomen, is de omvang van de schadevergoeding voldoende kenbaar en bepaalbaar uit de statuten, aldus de Hoge Raad.

Commentaar
De eis van kenbaarheid en bepaalbaarheid van de aard en de omvang van de schadevergoedingsplicht ligt vast in artikel 2:60 BW. De leden van de melkveecoöperatie vonden dat deze eis bepaalde dat de schadevergoedingsplicht geheel in de statuten moet zijn opgenomen, dus ook de grondslagen. De Hoge Raad vindt dat te ver gaan. Het is voldoende dat in de statuten vastligt dat de schadevergoeding moet worden berekend op de daadwerkelijk geleden schade en dat die is gemaximeerd.

Tip

Uittredende leden doen er dus verstandig aan om eerst de statuten te lezen voordat zij hun lidmaatschap opzeggen. Omdat in het huishoudelijk reglement aanvullende voorwaarden voor uittreding kunnen staan, is het minstens zo verstandig om ook het huishoudelijk reglement hierop te controleren. Ook voor toetredende leden is het raadzaam om vooraf de voorwaarden bij uittreding te controleren.Terug naar nieuwsoverzicht