First-Line Juristen

Positie curator in faillissement verder versterkt

De positie van de curator in een faillissement wordt verder versterkt. Daartoe worden de inlichtingen- en medewerkingsverplichtingen en de plicht tot het overleggen van de administratie in een faillissement verder aangescherpt. Daarnaast krijgt de fraudesignalerende rol van de curator een wettelijke grondslag. Ook krijgt de curator meer mogelijkheden om vervolgstappen te ondernemen als hij/zij onregelmatigheden vaststelt. Indirect moeten deze maatregelen ook bijdragen aan beperking van de maatschappelijke schade die faillissementen veroorzaken. Dit blijkt uit het onlangs bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel ‘Versterking positie curator’Terug naar nieuwsoverzicht