First-Line Juristen

'Fictieve' opzegtermijn WW verdwijnt in 2016

Indien bij een opzegging van het dienstverband door een werkgever of bij een ontslag met wederzijds goedvinden de wettelijke opzegtermijn niet in acht werd genomen, weigerde het UWV toekenning van een werkloosheidsuitkering over de niet in acht genomen opzegtermijn. Via het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2016, kamerstukken 34 273, wordt nu in de Werkloosheidswet (WW) vastgelegd dat het recht op een WW-uitkering bij een ontslag door opzegging en met wederzijds goedvinden eerst kan ontstaan na afloop van de wettelijke opzegtermijn.Terug naar nieuwsoverzicht