First-Line Juristen

Aansprakelijkheid uittredende vennoot vof


Een uittredende vennoot blijft aansprakelijk voor de schulden die hij als vennoot is aangegaan. Dit geldt ook voor toekomstige verplichtingen uit huurovereenkomsten die zijn aangegaan op het moment dat hij nog vennoot was. De uitgetreden vennoot kan dus bijvoorbeeld nog worden aangesproken voor de huurpenningen uit de huurovereenkomst. Daarom wordt met voortzettende vennoten vaak afgesproken dat zij de uittredende vennoot vrijwaren voor dit soort aanspraken. Belangrijk is dan ook om een goede overeenkomst van uittreding te maken.Terug naar nieuwsoverzicht