First-Line Juristen

Firmante aansprakelijk voor schulden vof vóór toetreding

Een vrouw treedt op 19 oktober 2011 toe tot een vennootschap onder firma (vof). Op diezelfde dag treedt een zittende vennoot uit. Er is dan nog één andere vennoot. Een ontevreden klant vordert schadevergoeding wegens niet-nakoming van verplichtingen tegenover hem in 2007. Omdat de vof en de andere zittende vennoot inmiddels in staat van faillissement zijn verklaard, wordt de hele schadevergoeding gevorderd van de toegetreden vennote. Terecht, oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden. Hoewel zij zich slechts bezighoudt met eenvoudige administratieve zaken en schoonmaakwerkzaamheden, is zij hoofdelijk aansprakelijk.Terug naar nieuwsoverzicht