First-Line Juristen

Werkgevers betalen meer dan transitievergoeding

Ontslagzaken worden sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht vaker geschikt. Ook worden regelmatig hogere vergoedingen betaald dan de transitievergoeding. De oude kantonrechtersformule wordt daarbij weer van stal gehaald. Dit omdat werkgevers niet het risico willen lopen dat de rechter weigert te ontbinden vanwege de strengere ontslageisen die de Wwz stelt. Dat zeggen kantonrechters en arbeidsrechtadvocaten tegen de NOS. Daarmee zijn we weer terug bij af. Immers, het nieuwe ontslagrecht had als doelstelling het ontslag eenvoudiger en goedkoper te maken. Voor de minister is deze ontwikkeling echter niet een reden om nu al in te grijpen.Terug naar nieuwsoverzicht