First-Line Juristen

Geldt vrijwaringsbeding bij arbeidsongevallen voor inlener ook na overtreding Arbowet?

Een bedrijf (de uitlener) leent personeel uit aan een ander bedrijf (de inlener). Beide grote bedrijven sluiten een mantelovereenkomst met elkaar. Daarin vrijwaart de uitlener de inlener zonder voorbehoud van alle aanspraken van derden vanwege bedrijfsongevallen, die verband houden met of voortvloeien uit de opdracht tussen de uit- en inlener. De uitlener zal zich volgens de mantelovereenkomst verzekeren tegen die risico’s, maar heeft dat niet gedaan. U raadt het al: op een gegeven moment krijgt een uitgeleende kracht een ernstig bedrijfsongeval met lichamelijk letsel. Wat nu?
De Inspectie SZW oordeelt dat de inlener de voorschriften in de Arbowet heeft overtreden en legt de inlener een boete op. De onfortuinlijke werknemer claimt zijn financiële schade bij de uitlener en ‒ omdat de uitlener niet verzekerd was ‒ ook bij de inlener. De uitlener weigert vervolgens om uitvoering te geven aan de vrijwaring van de inlener volgens de mantelovereenkomst. De inlener heeft immers de veiligheidsvoorschriften in de Arbowet overtreden en de uitlener meent daarom niet aan de vrijwaring te zijn gehouden. Hof Amsterdam oordeelde dat de vrijwaring in de mantelovereenkomst niet afhankelijk is gesteld van nakoming van de Arbowet of andere voorschriften. De uitlener is daarom gehouden de inlener te vrijwaren.

Tip
Wordt uw kantoor geconfronteerd met overeenkomsten waarin een vrijwaringsbeding voorkomt tegen bedrijfsongevallen? Besteed in dat geval bijzondere aandacht aan de formulering van dat beding en maak een voorbehoud inzake het nakomen van de veiligheidsvoorschriften in de Arbowet door de inlener. Vraag, zo nodig, advies aan een deskundige.Terug naar nieuwsoverzicht