First-Line Juristen

Loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers terug van 2 naar 1 jaar!

De loondoorbetalingsplicht van kleine werkgevers voor zieke werknemers gaat terug van 2 naar 1 jaar. Dit heeft de Ministerraad onlangs besloten. Het tweede ziektejaar wordt voor deze werkgevers geregeld in een publieke verzekering, uit te voeren door het UWV. Werkgevers krijgen tevens de mogelijkheid om via ‘opting out’ niet aan deze publieke verzekering deel te nemen, maar dat risico ‒ desgewenst tezamen met het eerste ziektejaar ‒ privaat te verzekeren via een verzekeraar. De minister heeft over dit onderwerp op 18 december 2015 advies gevraagd aan de SER. Dit advies wordt voor de zomer verwacht, waarna een wetsvoorstel kan worden ingediend.Terug naar nieuwsoverzicht