First-Line Juristen

Onvolledige brief advocaat haalt ontslag op staande voet onderuit

Een werkgever ontslaat zijn werknemer tijdens een gesprek op staande voet. De door de werkgever ingeschakelde advocaat stuurt de werknemer vervolgens een brief waarin alleen staat dat deze op staande voet is ontslagen. Everything seems perfect. De werknemer start echter een procedure met het verweer dat er geen reden zou zijn genoemd voor het ontslag op staande voet. Aan een werknemer moet immers kenbaar zijn waarom hij/zij wordt ontslagen. Dit kan de werkgever niet (voldoende) aantonen, ook niet op een andere manier. Daarom wordt niet voldaan aan de formele eisen van de wet. Resultaat: van ontslag op staande voet is geen sprake, de werknemer heeft recht op loon.

Tip
Bevestig in een brief altijd de reden (het waarom) van het ontslag. Wanneer u alleen opmerkt dat de werknemer wordt ontslagen vanwege een dringende reden ‒ of dat er omstandigheden zijn voor een ontslag op staande voet ‒ is dat (echt) te weinig!Terug naar nieuwsoverzicht