First-Line Juristen

Vervanger is niet altijd in dienstbetrekking

Als een zzp’er hetzelfde werk doet als de werknemers van de opdrachtgever, is er per definitie sprake van een dienstbetrekking; een dergelijk geluid is nog weleens te horen. Het zou dan bijvoorbeeld niet mogelijk zijn om een zzp’er in te huren als vervanger van een werknemer. Dit berust echter op een misverstand. Als de zzp’er hetzelfde werk doet ‒ maar de voorwaarden en omstandigheden zijn anders dan bij de werknemers ‒ kan hij wel degelijk buiten dienstbetrekking werken. De staatssecretaris heeft dit bevestigd in een brief.

Commentaar

Opdrachtgevers kunnen zzp’ers inhuren voor bijvoorbeeld de tijdelijke vervanging van een werknemer. Dit kon al voor de VAR, tijdens de VAR en nu nog steeds. De arbeidsrelatie met de vervanger wordt zelfstandig beoordeeld. Dit staat los van het feit of het gaat om tijdelijke, structurele of variabele werkzaamheden. Als de zzp’er hetzelfde werk doet op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden als degene in loondienst die hij vervangt, dan is er sprake van een dienstbetrekking. Zijn de voorwaarden en omstandigheden anders? Dan is de invaller niet per se in dienstbetrekking.Terug naar nieuwsoverzicht