First-Line Juristen

WW-maatregel mag niet doorwerken in WIA-dagloon

Het UWV heeft bij een werkloze werknemer een dagloonverlagende maatregel toegepast op zijn WW-uitkering. De werknemer wordt ziek vanuit de WW en krijgt uiteindelijk een WIA-uitkering. Het UWV past echter de eerdere maatregel toe op het dagloon van de WIA-uitkering, op grond van artikel 16, lid 4, van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen. Hierdoor wordt ook de WIA-uitkering lager vastgesteld. De Centrale Raad van Beroep oordeelde recent dat een niet herstelbare gedraging tijdens een WW-uitkering de doorwerking in – en verlaging van – de WIA-uitkering niet rechtvaardigt. Het genoemde artikel van het Dagloonbesluit moet buiten toepassing blijven.

Tip

Vanaf 8 juni 2016 mogen door het UWV opgelegde uitkeringsverlagende maatregelen in de ZW en WW geen negatieve rol meer spelen bij de vaststelling van het WIA-dagloon. Uitkeringsgerechtigden hebben hierdoor recht op een hogere WIA-uitkering. Werkgevers mogen bij het in dienst nemen of houden van mensen met een WIA-uitkering bij het vaststellen van de hoogte van het loon rekening houden met het volledige – en dus niet met het verlaagde – bedrag van de uitkering. Bij uitval wegens ziekte kunnen zij recht doen gelden op een no-riskpolis.Terug naar nieuwsoverzicht