First-Line Juristen

Bank bepaalt hoe executieopbrengst wordt omgeslagen over schulden vof en vennoten

Een vof heeft twee vennoten. De vof en de vennoten hebben leningen gesloten bij een bank. De hypotheken op de woningen van de vennoten dienen als zekerheid voor de terugbetaling van zowel zakelijke als privéschulden. Als de woning van een van de vennoten van de (inmiddels beëindigde) vof wordt verkocht, lost de bank met de executieopbrengst eerst de bancaire privéschuld af van de geëxecuteerde vennoot. Met wat overblijft lost de bank ook (een deel van) de zakelijke schulden af. Beide vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de zakelijke restschuld. De andere vennoot verzet zich tegen deze verdeling. Ten onrechte, oordeelt Hof Arnhem-Leeuwarden. De bank is als zekerheidseigenaar daarin in beginsel vrij.

De hypothecaire zekerheid strekt tot zekerheid van zowel privé- als zakelijke schulden. De bank is dan in beginsel vrij om te bepalen in welke volgorde zij de opbrengst van deze zekerheid aanwendt om haar vorderingen te voldoen.

De bank was met de vennoten ook geen beding overeengekomen waarin uitdrukkelijk was vastgelegd dat uit de opbrengst eerst de zakelijke schulden moesten worden voldaan en pas daarna de privéschulden.Terug naar nieuwsoverzicht