First-Line Juristen

Let op uw huwelijkse voorwaarden!

Weet u nog wat er in uw huwelijkse voorwaarden staat? Is uw persoonlijke en financiële situatie nog dezelfde als op het moment dat u de huwelijkse voorwaarden maakte? Het antwoord op ten minste één van deze vragen zal waarschijnlijk "nee" zijn. Dat is bij veel echtparen het geval!

Een akte van huwelijkse voorwaarden is een overeenkomst tussen de echtgenoten, waarin wordt afgesproken hoe wordt omgegaan met het inkomen en vermogen gedurende het huwelijk, maar ook aan het einde van het huwelijk. Net zoals iedere andere overeenkomst die af en toe opnieuw moet worden beoordeeld, geldt dat ook voor een zo belangrijke akte als de huwelijkse voorwaarden.

Het notariaat en de advocatuur worden veel geconfronteerd met geschillen over huwelijkse voorwaarden. Meestal gaat het er dan om dat de ex-echtgenoten van mening verschillen over de oorspronkelijke bedoeling van de huwelijkse voorwaarden en de uitleg van de akte.

Uit een arrest van de Hoge Raad van 8 juni 2012 blijkt weer hoe een dergelijk geschil kan uitwerken. Partijen hebben in deze zaak geprocedeerd tot aan de Hoge Raad, wat niet bevorderlijk is voor de onderlinge relatie tussen de ex-echtgenoten…

De casus is als volgt. Partijen zijn in 1981 onder het maken van huwelijkse voorwaarden getrouwd. Zij spreken af om het inkomen dat gespaard wordt samen te delen. De echtgenoten hebben hieraan nooit uitvoering gegeven. De man heeft in 1986 een BV opgericht, waarbij het startkapitaal (35.000 gulden) afkomstig was uit deze overgespaarde inkomsten. Inmiddels is de onderneming 3 miljoen euro waard.

In de lijn van een tussentijdse wetswijziging en uitgebreide jurisprudentie in de loop van de jaren, besliste de Hoge Raad in deze zaak dat de huidige waarde van de onderneming voor de helft toekomt aan de man en voor de helft aan de vrouw. Ik kan mij voorstellen dat de man dit gevolg niet voor ogen heeft gehad toen hij trouwde "op huwelijkse voorwaarden".

Mijn advies is dan ook om, hoe lastig het ook blijkt te zijn, periodiek uw huwelijksvoorwaarden - en dan ook misschien direct de testamenten - te controleren. U kunt altijd een kopie van de stukken sturen, dan beoordelen wij deze voor u.

Bron: RechtennieuwsTerug naar nieuwsoverzicht