First-Line Juristen

S&O-verklaring vanaf 2017 overdraagbaar


Met ingang van 1 januari 2017 kunnen werkgevers de Speur- en Ontwikkelingswerk-verklaring (S&O-verklaring) overdragen aan een andere werkgever. Door een reorganisatie komt het helaas nog weleens voor dat een S&O-verklaring – achteraf bezien – door de verkeerde werkgever is aangevraagd. De afdrachtvermindering moet dan worden terugbetaald. Die financiële strop kan vanaf 2017 worden beperkt door de S&O-verklaring over te dragen aan de overnemende werkgever. De overnemende werkgever moet hiervoor een verzoek indienen bij het ministerie van Economische Zaken. Wat zijn de voorwaarden?

Commentaar

De minister keurt een omzettingsverzoek goed als:

er sinds het tijdstip van afgifte van de S&O-verklaring niet meer dan vijf jaren zijn verstreken;
de S&O-verklaring betrekking heeft op een periode die valt binnen het kalenderjaar 2016 of een later kalenderjaar;
er sprake is van een fusie of splitsing;
er sprake is van een overgang binnen het concern;
er sprake is van een geruisloze overgang bij inbreng in een BV;
de overnemende werkgever geen S&O-verklaringen heeft ontvangen die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op dezelfde periode als het omzettingsverzoek;
de overnemende werkgever kan aantonen dat deze organisatie de S&O-werkzaamheden heeft verricht en – indien van toepassing – kosten heeft gemaakt en uitgaven heeft gedaan voor zaken waarvoor de S&O-verklaring is afgegeven.Terug naar nieuwsoverzicht