First-Line Juristen

Woedende werknemer neemt ontslag


Nadat een werknemer ontslag neemt, benadert zijn werkgever hem op dezelfde dag nog een aantal keren. De werknemer houdt in zijn boosheid echter voet bij stuk dat hij ontslag neemt. Pas de dag erna komt de werknemer terug op zijn verklaring. De rechter oordeelt dat de werkgever niet voldoende heeft voldaan aan zijn onderzoeksplicht. Hij had moeten beseffen dat de werknemer onder druk stond en zijn beslissing in een emotionele toestand heeft genomen. De omstandigheden hebben ertoe geleid dat de werknemer niet in zijn ‘normale doen’ was. Om die reden kan de werkgever de werknemer niet aan zijn ontslagname houden. Het dienstverband is blijven bestaan.

Deze uitspraak bevestigt maar weer eens dat een werkgever niet te gemakkelijk mag afgaan op een verklaring van een werknemer ‘dat hij ontslag neemt’. Het is beter om in een dergelijk geval met de werknemer in overleg te gaan, om het dienstverband door middel van een regeling te beëindigen.Terug naar nieuwsoverzicht