First-Line Juristen

Vanaf deze week verscherpt toezicht op werken met zzp’ers


Het toezicht op werken met zzp’ers is per 1 juli verscherpt. De Belastingdienst gaat nu niet alleen handhaven bij de ernstigste kwaadwillenden, maar bij álle kwaadwillenden. Dit ondanks het feit dat de handhaving van de Wet DBA door de Belastingdienst opgeschort blijft tot in ieder geval 1 januari 2020. De Belastingdienst werkt vanaf 1 juli volgens een toezichtsplan dat invulling geeft aan het toezicht op arbeidsrelaties. Dit staat in de hoofdlijnenbrief Uitwerking maatregelen 'werken als zelfstandige'. Hierin gaan minister Koolmees en staatssecretaris Snel in op de stand van zaken van de vervanging van de Wet DBA en de vervolgstappen. Hoe ziet het toezichtsplan eruit?

Beperk de risico’s voor de opdrachtgever en maak gebruik van een modelovereenkomst van de Belastingdienst. De Belastingdienst dient dan te bewijzen dat:
er niet gewerkt is volgens de modelovereenkomst; én
er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking; én
de opdrachtgever kwaadwillend is.Terug naar nieuwsoverzicht