First-Line Juristen

Gewijzigde rechtspraak bij recht WW-uitkering na ontslag op staande voet wegens dringende reden


Een werkgever kan een werknemer op staande voet ontslaan wegens een dringende reden (zoals genoemd in Boek 7, artikel 678 van het Burgerlijk Wetboek). Als de werkgever vervolgens bij het UWV een WW-uitkering aanvraagt, beoordeelt het UWV voor het recht op WW-uitkering zowel de inhoud va...

Lees meer


‘Gewoon’ een transitievergoeding bij verwijtbaar handelen werknemer

Een werknemer handelt diverse keren in strijd met de veiligheidsregels. De werkgever reageert hier adequaat op, door hem telkens schriftelijke waarschuwingen te geven. Door het verzuim van deze werknemer was er een potentieel risico op grote schade en (persoonlijke) ongelukken. Voldoende reden vo...

Lees meer


Woedende werknemer neemt ontslag


Nadat een werknemer ontslag neemt, benadert zijn werkgever hem op dezelfde dag nog een aantal keren. De werknemer houdt in zijn boosheid echter voet bij stuk dat hij ontslag neemt. Pas de dag erna komt de werknemer terug op zijn verklaring. De rechter oordeelt dat de werkgever niet voldo...

Lees meer


Onvoldoende medewerking werknemer aan re-integratie: langdurig negatieve inkomensgevolgen

Als een werknemer niet (voldoende) meewerkt aan re-integratie, kan zijn werkgever in de eerste twee jaren ziekte het loon opschorten. Of hij kan de werknemer mededelen dat het recht op loon vervalt gedurende de periode waarin hij onvoldoende meewerkt. Werkt de werknemer langdurig onvoldoende mee ...

Lees meer


Onderzoek bevestigt: aantal rechtszaken daalt na stijging griffierechten

​Een stevige verhoging van de griffierechten leidt inderdaad tot een duidelijke daling van het aantal rechtszaken. Dit blijkt uit een evaluatie van eerder onderzoek naar dit effect. Het precieze effect van hogere griffierechten op de toegang tot de rechter is moeilijk te becijferen, stelt de ev...

Lees meer