First-Line Juristen

Woedende werknemer neemt ontslag


Nadat een werknemer ontslag neemt, benadert zijn werkgever hem op dezelfde dag nog een aantal keren. De werknemer houdt in zijn boosheid echter voet bij stuk dat hij ontslag neemt. Pas de dag erna komt de werknemer terug op zijn verklaring. De rechter oordeelt dat de werkgever niet voldo...

Lees meer


Onvoldoende medewerking werknemer aan re-integratie: langdurig negatieve inkomensgevolgen

Als een werknemer niet (voldoende) meewerkt aan re-integratie, kan zijn werkgever in de eerste twee jaren ziekte het loon opschorten. Of hij kan de werknemer mededelen dat het recht op loon vervalt gedurende de periode waarin hij onvoldoende meewerkt. Werkt de werknemer langdurig onvoldoende mee ...

Lees meer


Onderzoek bevestigt: aantal rechtszaken daalt na stijging griffierechten

​Een stevige verhoging van de griffierechten leidt inderdaad tot een duidelijke daling van het aantal rechtszaken. Dit blijkt uit een evaluatie van eerder onderzoek naar dit effect. Het precieze effect van hogere griffierechten op de toegang tot de rechter is moeilijk te becijferen, stelt de ev...

Lees meer