First-Line Juristen

Herziening ondernemingsrecht wijzigt ook regels personenvennootschappen

Het ondernemingsrecht wordt gemoderniseerd. Dit betekent ook dat de regels voor personenvennootschappen worden herzien. De huidige rechtsvormen van maatschap, vof en cv zijn verouderd en worden daarom aangepast, zodat zij beter aansluiten bij de behoefte van een onderneming. Een belangrijke wijzi...

Lees meer


Bank bepaalt hoe executieopbrengst wordt omgeslagen over schulden vof en vennoten

Een vof heeft twee vennoten. De vof en de vennoten hebben leningen gesloten bij een bank. De hypotheken op de woningen van de vennoten dienen als zekerheid voor de terugbetaling van zowel zakelijke als privéschulden. Als de woning van een van de vennoten van de (inmiddels beëindigde) vof wordt ...

Lees meer


Kamervragen gesteld over lange wachttijd compensatie rentederivaten

Eind vorig jaar werd het herstelkader rentederivaten definitief vastgesteld. De zes grote banken die hiermee hebben ingestemd, zijn deze maand begonnen met de uitvoering ervan. Sommige klanten zijn inmiddels geïnformeerd over het proces en de verwachte doorlooptijden. De Rabobank verwacht pas ov...

Lees meer


Werkgevers betalen meer dan transitievergoeding

Ontslagzaken worden sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht vaker geschikt. Ook worden regelmatig hogere vergoedingen betaald dan de transitievergoeding. De oude kantonrechtersformule wordt daarbij weer van stal gehaald. Dit omdat werkgevers niet het risico willen lopen dat de rechter weig...

Lees meer


Hoogste rechter zet streep door 'tijdelijk vast contract'

De Hoge Raad heeft een streep gezet door een sluiproute voor werkgevers om hun personeel oneindig tijdelijke contracten te kunnen aanbieden. Het hoogste rechtsorgaan in Nederland vernietigde vrijdag een eerdere uitspraak daarover van het gerechtshof in Den Bosch.

Het betreft een za...

Lees meer


Opvolgend werkgeverschap na indiensttreding bij dochtervennootschap

Op 27 augustus 2014 heeft de rechtbank Midden-Nederland zich uitgelaten over de vraag of er sprake is van opvolgend werkgeverschap nu werknemer in dienst is getreden bij een 100 procent dochtervennootschap. De kern van het geschil is daarom de vraag of er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde t...

Lees meer


Gemiddelde arbeidsomvang van 35 uur per week in geval van min-maxcontract

Op 29 oktober 2013 heeft het gerechtshof Den Haag zich uitgelaten of in het geval van een min-maxcontract van 5-40 uur per week op basis van het rechtsvermoeden en goed werkgeverschap een gemiddelde arbeidsomvang van 35 uur per week ontstaat.

Een min-maxcontract is een flexibel arb...

Lees meer


Stijging ontslag vanwege gedrag op sociale media

Het aantal ontslagen door een verkeerde opmerking op sociale media groeit.
Dat schrijft de Volkskrant woensdag.

Volgens DAS, een van de grootste juridische dienstverleners van Nederlanders is een tiende van het aantal ontslagen het gevolg van een misstap op sociale media. In...

Lees meer


Vaker krediet voor bedrijven

Het lukt bedrijven vaker om krediet aan te trekken. 72% van de ondernemers geeft aan dat zij hun kredietaanvraag geheel of deels gehonoreerd zagen, ten opzichte van 62% een half jaar eerder. Dat blijkt uit een enquête onder 1400 bedrijven die minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) samen m...

Lees meer


Vordering op bestuurder of commissaris vervalt als u niet tijdig klaagt!

Artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt:
‘De schuldeiser kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij de schuldenaar terzake heeft geprotesteerd.’
Lees meerDe precontractuele fase

De wet bepaalt dat overeenkomsten (contracten) tot stand komen door een aanbod van de ene partij en de aanvaarding daarvan door de andere partij. Nodig is dat er tussen partijen wilsovereenstemming bestaat. Boodschappen doen, tanken, naar de film gaan: in het dagelijks leven sluiten we tal van ov...

Lees meer


Dossieropbouw: gesneden koek of toch niet?

Als u afscheid wilt nemen van een werknemer wegens disfunctioneren, is een dossier cruciaal. Onlangs oordeelde de Rechtbank Amsterdam in een zaak waar de werkgever geen dossier had. Een door haar gegeven ontslag op staande voet hield geen stand en een door haar gedaan (voorwaardelijk) ontbindings...

Lees meer


Nieuw ontslagrecht: geen keuze meer voor UWV of kantonrechter

Binnen het geldende ontslagrecht heeft een werkgever, wanneer hij de arbeidsovereenkomst met een werknemer wenst te beëindigen, in beginsel de keuze om:

1. na verkrijging van een ontslagvergunning bij het UWV, de arbeidsovereenkomst op te zeggen; of
2. de kantonrechter te v...

Lees meer


Help! Mijn afnemer is failliet!

Het aantal faillissementen, met name in de bouw, is de afgelopen maanden fors gestegen. De kans is groot dat ook u te maken krijgt met het faillissement van een van uw afnemers. Maar wat betekent het faillissement van een klant eigenlijk voor u als ondernemer?

Wanneer een bedrijf f...

Lees meer


Let op uw huwelijkse voorwaarden!

Weet u nog wat er in uw huwelijkse voorwaarden staat? Is uw persoonlijke en financiële situatie nog dezelfde als op het moment dat u de huwelijkse voorwaarden maakte? Het antwoord op ten minste één van deze vragen zal waarschijnlijk "nee" zijn. Dat is bij veel echtparen het geval!<...

Lees meer


Sprake van opvolgend werkgeverschap na faillissement?

De kantonrechter te Apeldoorn boog zich onlangs over de vraag of er sprake was van opvolgend werkgeverschap na faillissement en of hierdoor tussen partijen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd was ontstaan.

Juridisch kader
In de wet is in artikel 7:668a BW geregeld o...

Lees meer


Niet naleven re-integratieverplichting en controle voorschriften door zieke werkneemster: reden voor ontslag?

In de zaak die onlangs voor de kantonrechter Rotterdam speelde, verzocht de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een zieke werkneemster met als reden dat werkneemster herhaaldelijk niet haar re-integratieverplichtingen en controle voorschriften tijdens ziekte zou naleven.
Lees meer