First-Line Juristen

Na 104 weken ziekte: geen loon betalen maar wel loon over opgenomen vakantiedagen?

Na 104 weken ziekte van een werknemer hoeft een werkgever geen loon bij ziekte meer te betalen. Als de werknemer bij de werkgever in dienst blijft, medisch nog arbeidsmogelijkheden heeft en een WGA-uitkering van het UWV krijgt, bouwt die zieke werknemer net als andere werknemers vakantiedagen op....

Lees meer


Ook arbeidsovereenkomst voor arbeidsrecht bij laag tarief

Niet alleen voor de loonheffingen, maar ook voor het arbeidsrecht wordt bij een laag tarief aangenomen dat er een arbeidsovereenkomst is, ondanks dat bijvoorbeeld gezag ontbreekt. Onderdeel van het regeerakkoord is de aanname dat er een arbeidsovereenkomst is als er een laag tarief wordt betaald,...

Lees meer


Vanaf deze week verscherpt toezicht op werken met zzp’ers


Het toezicht op werken met zzp’ers is per 1 juli verscherpt. De Belastingdienst gaat nu niet alleen handhaven bij de ernstigste kwaadwillenden, maar bij álle kwaadwillenden. Dit ondanks het feit dat de handhaving van de Wet DBA door de Belastingdienst opgeschort blijft tot in ieder gev...

Lees meer


Naam curator al bekend vóór faillietverklaring

Als een onderneming failliet dreigt te gaan, kan de ondernemer al vóór de faillietverklaring aan de rechter vragen wie hij zal benoemen tot curator voor het faillissement. De ondernemer bereidt het faillissement dan samen met de toekomstige curator voor. Dit vergroot zowel de kans op verkoop va...

Lees meer


Eerste rechtspraak over aanzegplicht (Wwz)

De eerste rechtspraak over de aanzegplicht is een feit. In een procedure kwam vast te staan dat de aanzegplicht op de nieuwe werkgever overging vanwege overname van de onderneming. Maar de vergoeding vanwege niet aanzeggen is ook verschuldigd als de overeenkomst voor bepaalde tijd is voortgezet. ...

Lees meer


VAR afgeschaft in 2016 - nu al overeenkomsten voorleggen?

De Tweede Kamer is akkoord met het wetsvoorstel deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Daardoor verdwijnt de VAR per 2016, als de Eerste Kamer na het zomerreces de wet aanneemt. Opdrachtgevers en zzp’ers kunnen hun overeenkomsten aan de Belastingdienst voorleggen om te laten beoordelen of er...

Lees meer


Tweet tweet: gevoelige online gegevens in de arbeidsrelatie

Onze (online) privé-gegevens mogen op warme belangstelling rekenen van allerlei partijen zoals buitenlandse overheden en adverteerders. Voor veel mensen is dit zo’n abstract gegeven dat men zich er niet erg druk om maakt. Het kan echter heel concreet worden op het moment dat werkgevers en coll...

Lees meer


Ruimere mogelijkheden om faillissementsfraude op te sporen

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie verruimt de strafrechtelijke mogelijkheden om effectiever en harder op te treden tegen frauduleuze faillissementen. Verder maakt hij werk van de bestrijding van bewust onbehoorlijk ondernemerschap, dat een bedrijf te gronde kan richten en grote maatsc...

Lees meer


Kennelijk onredelijk ontslag 57-jarige werknemer, die 27 jaar in dienst is

Op 17 juni 2013 heeft de rechtbank Noord-Holland zich uitgelaten over de vraag of een opzegging van een arbeidsovereenkomst van een 57-jarige werknemer, die 27 jaar in dienst was bij een producent en leverancier van uitvaartkisten en urnen, kennelijk onredelijk is. De kantonrechter heeft voor het...

Lees meer