First-Line Juristen

Wijziging arbeidsvoorwaarden levert geen extra arbeidsovereenkomst op

Werkgever en werknemer wijzigen tijdens de tweede arbeidsovereenkomst de arbeidsvoorwaarden, gezien de promotie van administratief naar juridisch medewerker. Daarna wordt nog een arbeidsovereenkomst gesloten. Is daardoor uiteindelijk een vierde contract ontstaan ‒ en daarmee dus ook een dienstv...

Lees meer


Vervanger is niet altijd in dienstbetrekking

Als een zzp’er hetzelfde werk doet als de werknemers van de opdrachtgever, is er per definitie sprake van een dienstbetrekking; een dergelijk geluid is nog weleens te horen. Het zou dan bijvoorbeeld niet mogelijk zijn om een zzp’er in te huren als vervanger van een werknemer. Dit berust echte...

Lees meer


Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd aangenomen


De AOW-leeftijd gaat met ingang van 1 januari 2016 verder omhoog. Dit regelt de Wet versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd, die op 2 juni jl. is aangenomen. In 2016 gaat de AOW-leeftijd voor ouderen die na 29 september 1950 maar voor 1 juli 1951 zijn geboren, met 1 maand omhoog....

Lees meer


Transitievergoeding kleine werkgevers valt niet mee

Kleine werkgevers (gemiddeld minder dan 25 werknemers) die in een slechte financiële situatie verkeren, mogen een fors lagere transitievergoeding betalen. Dit maakt de Wet werk en zekerheid mogelijk. De cumulatieve eisen hiervoor staan in artikel 24 van de onlangs bekend gemaakte Ontslagregeling...

Lees meer


Advies inzake payroll vanwege wijziging 1 juli 2015

Nieuwe ontslagregels per 1 juli 2015 voor alle payrollwerknemers
De nieuwe ontslagregels voor payrollwerknemers zullen door de nieuwe ontslagregeling vanaf 1 juli 2015 voor alle arbeidsovereenkomsten gelden. Alle payrollwerknemers hebben dan dezelfde ontslagbescherming als werknemers die r...

Lees meer


Schadevergoeding na doorzoeken privé-mail van werknemer

De werknemer in de onderhavige zaak is in de periode van 1 juli 2007 tot en met 17 maart 2014 werkzaam geweest als export director bij een groothandel in horloges.

In de arbeidsovereenkomst is een verbod op nevenwerkzaamheden en een geheimhoudingsbeding opgenomen. Bij het verbod op...

Lees meer


Kifid wordt geschillencommissie bij rentederivaten

Het financiële klachteninstituut Kifid krijgt een rol als geschillencommissie tussen banken en mkb-ondernemers die een probleem hebben met de rentederivaten die ze bij hun bank hebben afgenomen.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën kondigde dat woensdag aan in een Tweede K...

Lees meer


Ontslag op staande voet niet rechtsgeldig in verband met weigeren vakantie

Op 20 mei 2014 heeft het Hof ’s-Hertogenbosch geoordeeld dat een ontslag op staande voet niet rechtsgeldig was, omdat werkgever geen dringende reden voor ontslag op staande voet had en in strijd handelde met artikel 7:638 BW.

Uit artikel 7:638 BW volgt dat de werkgever werknemer ...

Lees meer


Coulante houding bank bij hypotheekschuld

De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam oordeelde op 13 mei 2013 dat in het huidige economische tij, waarin voor veel woningen de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van de woning, van een bank meer coulance mag worden verwacht dan in economisch betere tijden indien een bank tot ope...

Lees meer


Ontbindingsverzoek door werknemer vanwege scheldende werkgever

Een ontbindingsverzoek wordt in de meeste gevallen gedaan door een werkgever. Een werknemer kan echter ook een ontbindingsverzoekschrift indienen bij de kantonrechter indien hij vindt dat de arbeidsovereenkomst ontbonden moet worden. De voornaamste reden dat een werknemer, in plaats van zelf onts...

Lees meer