First-Line Juristen

Ook tussentijdse beëindiging bij faillissement voor huur roerende zaken?

De wet bepaalt dat verplichtingen uit overeenkomsten doorlopen ondanks een faillissement. Een uitzondering hierop geldt echter voor huurovereenkomsten (artikel 39 Faillissementswet). De curator of verhuurder kan die tussentijds beëindigen vanaf de datum van faillietverklaring van de huurder en d...

Lees meer


Geen boete bij niet overgegaan franchisecontract

Een franchisegever sluit in 2006 een franchisecontract met een franchisenemer. Daarin staat dat de franchisegever bevoegd is om de rechten uit dit contract aan een derde over te dragen. In 2010 brengt hij het franchisecontract in een BV in, zonder de franchisenemer daarvan op de hoogte te stellen...

Lees meer


Faillissement aanvragen: wanneer kan een vordering een steunvordering zijn?

Weet u hoe u het faillissement moet aanvragen van een schuldenaar? Er moeten ten minste twee schuldeisers/vorderingen zijn, maar dat betekent niet dat alle schuldeisers ook de faillissementsaanvraag moeten doen. Dat kan één schuldeiser doen, mits hij kan aantonen dat er andere schuldeisers zijn...

Lees meer


Onderneem actie tegen financieringscontracten met renteswaps

n het verleden hebben veel ondernemers financieringsovereenkomsten gesloten met een renteswap. Door de rentedalingen van de aflopen jaren hebben veel contracten echter een negatieve waarde gekregen. Onlangs heeft Rechtbank Den Haag geoordeeld dat een bank haar bijzondere zorgplicht heeft geschond...

Lees meer


Derde mkb'ers heeft moeite met verlofregels

Ouderschapsverlof wordt door meer dan een derde van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf verkeerd ingeschat.

Deze ondernemers denken dat hun werknemers recht hebben op maximaal twee maanden verlof, terwijl het in werkelijkheid kan oplopen tot een halfjaar. Dat blijkt uit d...

Lees meer


Uitschelden is niet altijd een reden voor een ontslag op staande voet

Ook op de werkvloer schiet men wel eens verbaal uit de slof. Soms gaat dat zo ver dat een werkgever daarin aanleiding ziet voor ontslag op staande voet. Recentelijk werd een dergelijke zaak voorgelegd aan de kantonrechter in Amsterdam. De vraag was of uitschelden van een teamleidster een dringend...

Lees meer