First-Line Juristen

Wet modernisering Faillissementsprocedure treedt op 1 januari 2019 in werking

Faillissementen worden vanaf 1 januari 2019 efficiënter en transparanter afgewikkeld, zodat er hogere opbrengsten zijn voor schuldeisers en minder kosten. Het besluit tot inwerkingtreding is in het Staatsblad geplaatst. Eén bepaling treedt nog niet per 1 januari 2019 in werking. Die bepaling be...

Lees meer


Vof failliet: vennoten volgen niet automatisch


Is jouw cliënt schuldeiser van een vof en wil hij/zij die vof failliet laten verklaren? Een advocaat kan dan een faillissementsaanvraag indienen. Is de vof failliet, dan betekent dit nog niet automatisch dat ook de vennoten failliet zijn verklaard. Als jouw cliënt dat wenst, dan moeten...

Lees meer


Aansprakelijkheid voor gevolgschade uitsluiten in algemene voorwaarden?

Maak je een fout, dan kun je aansprakelijk worden gesteld voor de schade. In veel algemene voorwaarden wordt de aansprakelijkheid voor gevolgschade echter uitgesloten. Dit mag. Maar let op: algemene voorwaarden gelden alleen als ze bij het aangaan van de overeenkomst ter hand zijn gesteld. Dit ka...

Lees meer


Het Regeerakkoord 2017-2021: wat gaat er veranderen in de sociale zekerheid?

De komende regering heeft op 10 oktober 2017 het Regeerakkoord gepubliceerd met de plannen voor de regeerperiode 2017-2021. Hierna leest u een opsomming van de plannen per het door ons gekozen onderwerp. Het is raadzaam om te beseffen dat het hier gaat om ‘plannen’ en niet om definitieve wett...

Lees meer


'Fictieve' opzegtermijn WW verdwijnt in 2016

Indien bij een opzegging van het dienstverband door een werkgever of bij een ontslag met wederzijds goedvinden de wettelijke opzegtermijn niet in acht werd genomen, weigerde het UWV toekenning van een werkloosheidsuitkering over de niet in acht genomen opzegtermijn. Via het wetsvoorstel Verzamelw...

Lees meer


Minimumloon voor flexwerkers

Flexwerkers met een opdrachtovereenkomst, zoals veel postbodes en krantenbezorgers, krijgen recht op het wettelijk minimumloon.

De Tweede Kamer steunt waarschijnlijk in ruime meerderheid een wetsvoorstel van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken, bleek donderdag.

Lees meer